Welkom

Op de nieuwe website

 

Missie & Visie

Op EBC-Noord mag je zijn wie je bent, met respect voor de ander.

Kinderraad

Op ons E.B.C. is een kinderraad actief. Wij vinden het belangrijk om leerlingen mee te laten denken. De kinderraad wordt gevormd door zes leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 van beide scholen, onder leiding van een leerkracht

Kernwaarden

Veiligheid
Respect
Samen
Rust

Kinderraad

Op ons E.B.C. is een kinderraad actief. Wij vinden het belangrijk om leerlingen mee te laten denken.

 

Speerpunten

Pedagogische huisstijl
Zicht op ontwikkeling
Steengoede lessen  

Welkom bij Basisschool 't Kwekkeveld

 

Vind jóuw plek in de wereld

Leren is meer dan kennis vergaren. Het is onderzoeken, proberen, ervaren en voelen. Letterlijk vallen en opstaan. En dus vullen we de basislessen op 't Kwekkeveld aan met gevarieerde leerprogramma's en uitdagende werkvormen. Vakoverstijgende thema's? Bewegend leren en reken- of taalcircuits? Bij ons de gewoonste zaak van de wereld. Simpelweg omdat we geloven in diversiteit en afwisseling.

Nu leren voor de toekomst

De wereld van de toekomst vraagt om mensen met uiteenlopende vaardigheden. Van verantwoordelijkheid nemen tot goed met je medemens omgaan en alles daartussenin. Op onze school ontwikkelen we volop nieuwe lesmethoden die de bekende en bewezen onderwijsconcepten aanvullen. Op deze manier leren we de volgende generatie kritisch denken, samenwerken, omgaan met media en creatief problemen oplossen. Om maar eens wat 21st century skills te noemen. 

 


Onze school is met 6 andere scholen onderdeel van het bestuur SKOPOS..
Als onderlegger van ons eigen beleid gebruiken we het Strategisch beleid van SKOPOS.