Missie en visie

Op Basisschool 't Kwekkeveld mag je zijn wie je bent, met respect voor de ander. We creëren een inspirerende en veilige leeromgeving waarin kinderen zich prettig en competent voelen. Dit doen we aan de hand van onze pedagogische huisstijl 'Vier 't geluk'. Wij bieden onze leerlingen een goede basis, waarbij we steengoede lessen geven. Hierbij vinden we het belangrijk dat leerlingen kennis niet alleen onthouden, maar ook leren toepassen in verschillende situaties. Wij geven onze leerlingen daarnaast de ruimte om zichzelf te leren kennen. Dit betekent voor ons dat leerlingen zich bewust worden van hun talenten en leerpunten. Om dit te kunnen, leren wij ze reflectievaardigheden en bieden wij hun de ruimte om zich in alle veiligheid te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op school gemotiveerd, nieuwsgierig en betrokken zijn. 

We streven naar educatief partnerschap met ouders. Dat betekent een wederzijdse betrokkenheid van ouders en school om optimale omstandigheden te realiseren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school. Daartoe gaan we met elkaar in gesprek en werken we zoveel mogelijk samen.