SKOPOS

Onze school is met 6 andere scholen onderdeel van het bestuur SKOPOS..
Als onderlegger van ons eigen beleid gebruiken we het Strategisch beleid van SKOPOS.