SKOPOS

Onze school is met 6 andere scholen onderdeel van het bestuur SKOPOS..
Als onderlegger van ons eigen beleid gebruiken we het Strategisch beleid van SKOPOS.

Algemene documenten Kan je op de site van SKOPOS terug vinden:
https://skoposschijndel.nl/organisatie/documenten-downloads/