Ondersteuning

Binnen onze school hebben we de ondersteuning op de volgende manier geregeld:
Het basisarrangement wordt door de leerkrachten in de groep verzorgd. Mochten er vragen zijn over de ondersteuning, dan kan het ondersteuningsteam in beeld komen. Dit team bestaat uit 3 Kwaliteits Coördinatoren  binnen  E.B.C.- Noord. Zij gaan kijken waar de leerkracht in ondersteund kan worden.
Mocht het zijn dat de ondersteuning meer omvat, dan kan het samenwerkingsverband ingeschakeld worden. Voor meer informatie klik op deze link.

Sociaal maatschappelijk werker
Soms kan een kind ook op een andere manier hulp krijgen. Wanneer ouders, kinderen of leerkrachten met een kleine vraag of een grote vraag zitten over bijvoorbeeld opvoeding of gedrag binnen en buiten school. Hiervoor hebben we een aan school gekoppelde sociaal maatschappelijk werker, Han Horn. Han is iedere week op maandag en donderdag aanwezig. U kunt vrijblijvend bij hem binnenlopen of een afspraak met hem maken via het mailadres: hanhorn@farent.nl.