Kinderraad

Op ons E.B.C. is een kinderraad actief. Wij vinden het belangrijk om leerlingen mee te laten denken. De kinderraad wordt gevormd door zes leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 van beide scholen, onder leiding van een leerkracht. Zij komen verschillende keren per jaar bij elkaar om te vergaderen.
 
Het doel van de kinderraad is:
  • Kinderen meer zeggenschap geven binnen de school.
  • Kinderen een stem geven.
  • Samen tot een besluit komen wat belangrijk is en dit dan kenbaar maken in de kinderraad. Input van alle kinderen op school meenemen.
  • Leren met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren en samen een oplossing te zoeken.
  • Op deze manier proberen de kinderen uit de kinderraad ervoor te zorgen dat de verbeterpunten die vanuit de kinderen komen, worden opgepakt door het schoolteam