Onderwijs

In de loop van schooljaar 2022-2023 zullen er zo’n 350 kinderen een plaats hebben gevonden op onze 'wijkschool'. De meeste kinderen komen uit de directe omgeving.  Het onderwijs in de groepen 3 t/m 8 op basisschool 't Kwekkeveld wordt georganiseerd in jaargroepen. 
In de kleutergroepen vindt u zowel heterogene groepen (Bijv. groep 1/2), als homogene groepen (kinderen uit één leerjaar).
 

E.B.C. Noord Onder het dak van E.B.C. Noord hebben we de verschillende bewoners: Basisschool 't Kwekkeveld, Basisschool De Vossenberg en Kinderopvang De PLU.  We werken nauw samen met Basisschool De Vossenberg. We hebben een gezamenlijke visie op onderwijs, met ieder zijn eigen expertise. Er worden zowel gezamenlijke als aparte activiteiten georganiseerd. 

Ons onderwijs

We werken voor de basisvakken met methodes. Hierbij is ons uitgangspunt om steengoede lessen te geven aan de hand van effectieve instructie. Dit zorgt ervoor dat de kinderen worden uitgedaagd, effectief aan het werk zijn en krijgen aangeboden waar hun behoefte ligt. Verder bieden we creatieve vakken aan, waarbij de muzieklessen en gymlessen verzorgd worden door een vakdocent. 

De taalklas Binnen Skopos is er een taalklas voor kinderen die problemen hebben met de Nederlandse taal.  We proberen met name de woordenschat uit te bereiden, zodat de kinderen het onderwijs beter kunnen volgen.  De taalklas wordt ondersteund door een logopediste en bestaat meestal uit meerdere kinderen. De samenstelling wisselt gedurende het jaar.