Onderwijs

In de loop van het schooljaar 2022-2023 zullen er zo’n 350 kinderen een plaats hebben gevonden op onze 'wijkschool'. De meeste kinderen komen uit de directe omgeving.  Het onderwijs in de groepen 3 t/m 8 op basisschool 't Kwekkeveld wordt georganiseerd in jaargroepen. 
In de kleutergroepen vindt u zowel heterogene groepen: kinderen uit het eerste en tweede leerjaar als wel homogene groepen: kinderen uit één leerjaar. Uw (bijna) 4 jarige kind start in groep 1. 
 

E.B.C. Noord
Onder het dak van E.B.C. Noord hebben we de verschillende bewoners: Basissschool 't Kwekkeveld, Basisschool De Vossenberg en Kinderopvang De PLU.
We werken nauw samen met de collega school De Vossenberg. We hebben een gezamenlijke visie op onderwijs. Binnen het E.B.C. proberen we middels modulair onderwijs dat te bieden wat kinderen nodig hebben. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een Taalgroep of een Kangoeroegroep.
We organiseren zowel gezamenlijke als aparte activiteiten. Zo vieren we Sint, Kerst en de Koningsspelen samen. De kinderen van beide scholen ontmoeten elkaar dagelijks op de speelplaats. Daarnaast werken we samen met de  Kinderopvang De PLU. Er vindt overleg plaats over het programma en er wordt veel aandacht besteed aan een “warme overdracht”.


Modulair Onderwijs
We denken met verschillende modules op allerlei gebied datgene te bieden wat kinderen nodig hebben. Zo zijn we in het schooljaar 2018-2019 gestart met een taalgroep, worden de gymlessen gegeven door een vakdocent LO en worden de muzieklessen verzorgd door een vakdocent muziek.

De taalklas
Binnen Skopos is er een taalklas voor kinderen die problemen hebben met de Nederlandse taal. 
We proberen met name de woordenschat uit te bereiden, zodat de kinderen het onderwijs beter kunnen volgen. 
De taalklas wordt ondersteund door een logopediste en bestaat meestal uit meerdere kinderen. De samenstelling wisselt gedurende het jaar.