Verzekeringen

SKOPOS heeft voor de ouders/vrijwilligers en leerlingen via Verus de volgende verzekeringen afgesloten:

 

 WA-verzekering

Verzekerd zijn allen die in opdracht van het bestuur/school werkzaamheden verrichten. Om een beroep te kunnen doen op deze aansprakelijkheidsverzekering moet er altijd sprake zijn van een verwijtbaar handelen door (iemand van) de school.
 

 Schoolongevallenverzekering

Deze verzekering is van kracht voor leerlingen en ouders/vrijwilligers tijdens schooluren en evenementen in schoolverband en ook gedurende het rechtstreeks van huis naar school gaan en omgekeerd. Het betreft alleen letselschade. De dekking is van kracht voor zover deze kosten niet verhaalbaar zijn op een andere verzekering, bijvoorbeeld ziektekostenverzekering of WA-verzekering. Als de school geen schuld heeft aan de schade dan kan er geen beroep worden gedaan op de verzekering van SKOPOS. Ouders kunnen zich hiervoor wel vrijwillig verzekeren middels de Eigendommen- en ongevallenverzekering.
 

 Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Voor ouders/vrijwilligers die hun auto gebruiken voor een activiteit heeft SKOPOS ook een verzekering afgesloten.
Deze SVI geeft recht op een vergoeding van de schade als gevolg van een ongeval dat tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor school plaatsvindt. De verzekering heeft alleen betrekking op de bestuurder en niet op de overige inzittenden. Deze kunnen namelijk bij een ongeval een beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering van de bestuurder. De verzekering vergoedt niet de schade aan het voertuig zelf en de daarbij behorende accessoires en eventueel verlies van de no-claimkorting.

(Via https://skoposschijndel.nl/ouders/verzekeringen/ )

Download document