Verkeer en veiligheid
Verkeersveilige school

EBC-Noord is trots op het Brabant Verkeersveiligheidslabel (BVL).
Het label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. 

Binnen EBC-Noord is er een enthousiaste werkgroep, bestaande
uit leerkrachten en (verkeers)ouders, die zich bezighouden met de verkeersveiligheid. Elk schooljaar wordt er voor een leuk aanbod voor de leerlingen gezorgd. Zij organiseren o.a. de lichtjescontrole en het centrale fietsexamen in groep 7, maar bijvoorbeeld ook een verkeersweek waarin verschillende activiteiten plaatsvinden.
Daarnaast houden zij zich bezig met de verkeersveiligheid rondom school, ook in overleg met de diverse instanties. Op EBC-Noord wordt gebruik gemaakt van verkeerseducatie middels de VVN-methode. Op de website van Veilig Verkeer Nederland kunt u zelf ook veel informatie vinden over veilig verkeer.

De verkeersveiligheid rondom school vinden wij, als EBC-Noord en ouders, erg belangrijk. Wij zien dan ook graag dat de verkeerssituatie rondom school veilig is voor onze kinderen. 

Verkeersregels rond school
  • Kom zoveel mogelijk op de fiets of te voet. Door de kinderen zelf deel te laten nemen aan het verkeer doen zij zelf ervaring op, leer ze om (oog)contact te maken met overige verkeersdeelnemers en geef zelf het goede voorbeeld.
  • Neem voldoende tijd om uw kinderen naar school te brengen en op te halen. Tijdsdruk is een van de grote boosdoeners voor de verkeersveiligheid.
  • Maak gebruik van parkeervakken en parkeer mogelijkheden rondom de school, zodat u de verkeersdoorgang niet belemmerd en parkeer niet dubbel op doorgaande wegen.
  • Kiss en Ride zone is bestemd voor het afzetten van uw kinderen om vervolgens direct door te rijden, dit zijn geen parkeerplaatsen.
  • Houdt u aan de snelheid en blijf alert op (spelende) kinderen!

We hopen op uw medewerking zodat al onze kinderen veilig naar school kunnen! Voor vragen over verkeersveiligheid of verkeersouder zijn, kunt u ook altijd contact opnemen via mail van de oudervereniging. ov.vossenberg@skoposschijndel.nl of ov.kwekkeveld@skoposschijndel.nl. Zij brengen u in contact met de ouderaanspreekpunten.