Kennismaken

Wanneer uw kind op onze school is ingeschreven ontvangt u ongeveer acht weken voor de vierde verjaardag een uitnodiging om samen met uw kind een kijkje te komen nemen. Uw kind mag dan al eens meedraaien in de groep en u krijgt als ouder informatie over de school. In samenspraak met school wordt gekeken hoe het 'wennen' vormgegeven zal worden.
Dit gebeurt in overleg met de leerkracht(en). Daags na zijn of haar vierde verjaardag mag het kind hele dagen naar school. Ongeveer zes weken voor de zomervakantie worden er geen kinderen meer geplaatst. Kinderen die in deze zes weken vier jaar worden,starten in het nieuwe schooljaar.