Aanmelden

Bent u op zoek naar een basisschool voor uw kind dan kunt u gebruik maken van het intakeformulier. Daarna nemen wij contact met u op en zullen wij u informeren over EBC-Noord. U kunt dit formulier mailen naar info.kwekkeveld@skoposschijndel.nl of info.vossenberg@skoposschijndel.nl

Meld uw kind tijdig aan! We verzoeken u vriendelijk om uw kind aan te melden in het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar dat uw kind start, zodat we met zorg kunnen kijken naar de meest passende plek in een van onze kleutergroepen. 

Indien u het intakeformulier schriftelijk wilt afgeven dan kunt u dit doen bij Cindy Langenhuijsen.

Binnen 1 week na het inleveren van het intakeformulier nemen wij contact met u op. 

Wij zijn blij dat u interesse heeft in onze school.

Als het goed is zal uw kind ongeveer acht jaar op de basisschool doorbrengen, een flink deel van zijn of haar leven. De juiste schoolkeuze is daarom erg belangrijk.

Er is altijd een mogelijkheid om, uiteraard geheel vrijblijvend, de school te komen bekijken. We laten u graag onze werkwijze zien en vertellen u over de gang van zaken op onze school en over de manier waarop wij ons onderwijs inrichten. Natuurlijk kunt u dan ook uw vragen stellen.

Download document