M.R. Medezeggenschapsraad

Even voorstellen.... onze MR van 2019-2020
 
Oudergeleding:                        Personeelsgeleding:
Jan Beijers (voorzitter)           Jolanda den Otter (GMR-lid, leerkracht groep 1/2)
Ada van Splunter                     Agnes Arts (secretaris, leerkracht groep 6)
Dorien van Dartel                     Hanneke van Heeswijk (leerkracht groep 1/2)
Noor van Rozendaal                 
Edita Mujovic            


Wat doen we zoal?
De MR van ’t Kwekkeveld heeft als taak toezicht te houden op het reilen en zeilen van allerlei zaken die op deze school plaatsvinden. Denk hierbij aan personeelsbeleid en bijvoorbeeld budgettaire zaken. Samen met de leerkrachten en de directie van onze school streven wij om onze kinderen het optimale onderwijs te geven wat zij verdienen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Dan kunt u altijd een beroep op ons doen. mr.kwekkeveld@skoposschijndel.nl