M.R. Medezeggenschapsraad

Even voorstellen.... onze MR van 2018-2019
 
Oudergeleding:                        Personeelsgeleding:
Voorzitter Jan Beijers               Rob Lahaye
Dorien van Dartel                     Jolanda den Otter (GMR- lid)
Noor van Rozendaal                 Agnes Arts
Erwin Boersma                          Rita Dankers 
Edita Mujovic

Wat doen we zoal?
De MR van ’t Kwekkeveld heeft als taak toezicht te houden op het reilen en zeilen van allerlei zaken die op deze school plaatsvinden. Denk hierbij aan personeelsbeleid en bijvoorbeeld budgettaire zaken. Samen met de leerkrachten en de directie van onze school streven wij om onze kinderen het optimale onderwijs te geven wat zij verdienen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Dan kunt u altijd een beroep op ons doen. mr.kwekkeveld@skoposschijndel.nl